دپارتمان

پژوهش

دپارتمان پژوهش چیست ؟

دپارتمان پژوهش مدرسه پرواز با همکاری متخصصین بیوانفورماتیک، طراحی دارو، هوش مصنوعی، آمار زیستی و سایر گرایش های زیست پزشکی تاکنون همکاری هایی را با محققین و مراکز تحقیقاتی انجام داده است و با آدرس رسمی Parvaz Research Ideas Supporter Institute, Tehran, Iran به چاپ رسانده است‌. همچنین این دپارتمان دوره­هایی تحت عنوان پژوهشگرشو برای علاقه­مندان برگزار می­کند. دپارتمان پژوهش از محققین علاقه­مند و مراکز تحقیقاتی حوزه پزشکی دعوت به عمل می‌آورد که بتوانند در پیشبرد اهداف پژوهشی خود با مدرسه پرواز همکاری به عمل آورند.