دپارتمان

پژوهش

اهداف دپارتمان :

 • ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهشی
 • ارتقای توانمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه مقاله نویسی
 • گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی
 • گسترش ارتباط دانشجویان علوم پایه با صنعت از طریق آموزش های کاربردی
 • ارتقا سطح شناخت دانشجویان با شیوه های نوین پژوهشی
 • اموزش نیروهای متخصص در زمینه بیوانفورماتیک
 • فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادلات علمی دانشجویان

اعضای دپارتمان:

  • دکتر سارا توتونچی : مدیر دپارتمان پژوهش

  دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی

  • زهرا خمسه :کارشناس دپارتمان پژوهش

  فارغ التحصیل زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی

خدمات ما:

 1. ارائه خدمات آزمایشگاهی:

  ۱) مشاوره علمی جهت طراحی مطالعه توسط متخصصین مربوطه
  ۲) خرید و نگهداری، تزریق و خونگیری حیوانات آزمایشگاهی
  ۳) ایجاد مدل های حیوانی مختلف، انجام اعمال جراحی محدود جهت ایجاد مدل حیوانی
  ۴) انجام تست های بیوشیمیایی، هماتولوژی و ایمونولوژی بر روی سرم و خون
  ۵) کشت سلول های حیوانی، انسانی و رده سلولی
  ۶) بررسی فعالیت، تکثیر، مرگ سلولی و استرس اکسیداتیو
  ۷) ارزیابی ماکرهای سرمی و سایتوکاین ها با تست الایزا
  ۸) ارزیابی فلوسایتومتری بر روی نمونه های خون و بافت
  ۹) ارزیابی پروتئومیکس بافت و سرم با تکنیک وسترن بلاتینگ و الایزا
  ۱۰) ارزیابی مارک های سلولی با تکنیک ایمونوهیستوشیمی، ایمونوفلورسانس، ایمونو سیتوشیمی
  ۱۱) طراحی پرایمر، وکتور و ارزیابی بیان ژن با تکنیک qRT-PCR
  ۱۲) کالبد شکافی، نمونه برداری و ارزیابی ماکروسکوپی بافت ها
  ۱۳) ارائه خدمات بافت شناسی و گزارش هیستوپاتولوژی بافت ها
  ۱۴) تهیه گزارشات، آنالیز آماری، تفسیر نتایج، مصور سازی و ترسیم نمودارهای مختلف
  ۱۵) طراحی تصاویر شماتیک و چکیده گرافیکی مطالعات علمی

جهت همکاری با دپارتمان پژوهش از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید !