آشنایی با تکنیک تندخوانی و روشهای مطالعه موثر

یکی از مهمترین مهارتهای مشترک بین افراد موفق و ثروتمند دنیا همین تکنیک تندخوانیست. شما برای موفقیت در هر کاری…

0
رایگان!
32%
تخفیف

استخراج و کشت سلول های بنیادی از بیضه موش نوزاد

امروزه استفاده از سلول های بنیادی در مطالعات پزشکی بازساختی در حال گسترش است. در این میان، سلول های بنیادی…

1
200,000 تومان

فیزیولوژی و اندوکرینولوژی قاعدگی

امروزه بهم خوردگی های تعادل هورمونی ،سندرم تخمدان پلی کیستیک، خونریزی های غیرطبیعی و نازایی باشیوع بالایی در حال گسترش…

0
رایگان!
عاطفه امینی
33%
تخفیف

کریسپر و کاربرد آن در دنیای امروز

کریسپر تکنیک دقیق و نسبتا ساده ای برای ویرایش ژنوم است. منشا این تکنولوژی در اصل یک سیستم دفاعی و…

0
200,000 تومان