33%
تخفیف

پژوهشگر شو پنج شنبه ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

برخی از دانشجویان تصور می کنند که پژوهشگر بودن یعنی فقط دانستن تکنیک های آزمایشگاهی و کار در آزمایشگاه. در…

0
2,000,000 تومان
33%
تخفیف

پژوهشگر شو پنج شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

برخی از دانشجویان تصور می کنند که پژوهشگر بودن یعنی فقط دانستن تکنیک های آزمایشگاهی و کار در آزمایشگاه. در…

0
2,000,000 تومان

پیش ثبت نام دوره پژوهشگر شو فصل بهار

برخی از دانشجویان تصور می کنند که پژوهشگر بودن یعنی فقط دانستن تکنیک های آزمایشگاهی و کار در آزمایشگاه. در…

0
280,000 تومان