وبینار تجاری سازی در بیولوژی

تجاری‌سازی در زمینه زیست‌شناسی به فرآیند تبدیل یک کشف یا نوآوری زیستی به یک محصول یا خدمت قابل فروش برای کسب سود اطلاق می‌شود. این فرآیند می‌تواند شامل توسعه داروهای جدید، محصولات کشاورزی و ابزارها و فناوری‌های مبتنی بر بیوتکنولوژی باشد.

4
200,000 تومان

وبینار تکنیک الکتروفروزیس

الکتروفروزیس یک تکنیک آزمایشگاهی است که برای جداسازی مولکول‌ها بر اساس اندازه، شکل و بار الکتریکی آن‌ها استفاده می‌شود. در…

0
200,000 تومان

وبینارتکنیک Real-time PCR

واکنش Real Time PCR فناوری توانمندی با ظرفیت تشخیص و اندازه گیری مقادیر دقیق اسیدهای نوکلئیک در طیف گسترده ای…

3
200,000 تومان