سعیده اخوان

دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمینه مطالعاتی: بیوانفورماتیک، ژنومیک محاسباتی، تحلیل داده‌های زیستی، هوش مصنوعی
نویسنده کتاب از سلول تا سرطان( کتاب برگزیده به عنوان بهترین کتاب سال در ۲۸ امین دوره جشنواره کتاب)

Saeide Akhavan

PhD student in Applied Cell Sciences. Royan Institute
Research Interests: Cancer biology, Immunetherapy, Cell therapy
The author of “From Cell to Cancer” book. • (Selected book in 28th National Student Year Book Festival)