جواد خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT 
متخصص وردپرس و سئو و دیجیتال مارکتینگ
 

Javad Khalili

Master student of IT management
WordPress, SEO and Digital Marketing Specialist