بهار درخشنده

کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشگاه آل طه
karamiihadiis@gmail.com
09193691695

Bahar Derakhshande

Bachelor of Cell and Molecular Biology
Al Taha University
karamiihadiis@gmail.com
09193691695